เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ททท.ร่วมกับJETROจัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยว การค้าและลงทุนไทย-ญี่ปุ่น
 


ททท. ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น
 
 

ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ (เมื่อวันที่5เม.ย.)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Business Seminar on Tourism, Trade and Investment) ภายใต้หัวข้อ “Industrial and Agricultural Tourism” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ในการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และหัวข้อ “Investment into Japan in the Field of Tourism” เพื่อถ่ายทอดเกร็ดความรู้การทำธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 
 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ในงานสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรที่มีคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Industrial Tourism เพื่อนำเสนอการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นและของประเทศไปสู่เรื่องราวและวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เป็นเอกลักษณ์ อันเป็นจุดดึงดูดที่นำไปสู่การท่องเที่ยวที่สามารถกระจายรายได้ลงไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งขณะนี้ ททท. ได้มีการนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบางพื้นที่แล้ว และจะพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงหัวข้อ Agricultural Tourism ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีจุดแข็งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านนี้ของไทยได้” 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้  ตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นตลาดคุณภาพที่ ททท. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด  ในปี 2558ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า 1.38 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 8.98  ในทางกลับกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากถึง 796,700 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2

 
ททท. คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างการรับรู้และเพิ่มพูนโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปมาระหว่างกันมากขึ้น 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 เม.ย. 2559 เวลา : 07:23:00
25-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 25, 2020, 7:32 am