การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมสบส.แนะการใช้พัดลมไอน้ำควรใช้ในที่โล่งแจ้ง ไม่แนะนำให้ใช้ในห้อง


 


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  แนะการใช้พัดลมไอน้ำ คลายร้อน  ขอให้ประชาชนดูแลความสะอาดถังน้ำและหัวฉีดอย่างต่อเนื่อง   ควรใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เช่น ประปาที่ ไม่ควรใช้น้ำคลอง น้ำบ่อ  ควรใช้ในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทดี ไม่แนะนำให้ใช้ในห้อง เพราะเพิ่มความชื้นอากาศในห้อง  เสี่ยงเกิดโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคปอดบวม  ในส่วนของระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้กองวิศวกรรมทางการแพทย์  ได้ดูแลตรวจสอบควบคุมมาตรฐานต่อเนื่อง ทุกแห่งปลอดภัย            
 

จากกรณีที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ออกหนังสือเวียน ให้งดการใช้พัดลมไอน้ำไอเย็นในหอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล เนื่องจากได้ทบทวนผลการวิจัยพบว่า ละอองน้ำที่มีการปนเปื้อนในภาชนะบรรจุน้ำภายในเครื่องที่ไม่ได้ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาที่เหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้  โดยเฉพาะเชื้อลีเจียนแนร์(Legionnaires) ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำทนต่อสภาพอุณหภูมิที่ต่ำนั้น
 

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า  การใช้พัดลมไอน้ำช่วยคลายร้อนในช่วงฤดูร้อน  ประชาชนสามารถใช้ได้  ละอองไอน้ำจากพัดลมจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ    แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้พัดลมชนิดนี้ในที่โล่งแจ้ง  เนื่องจากระบบอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดี   แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว   เนื่องจากในอากาศมีความชื้นสูงอยู่แล้ว    

 
 
                
สำหรับการนำพัดลมไอน้ำมาใช้ในห้อง ซึ่งมีพื้นที่มิดชิด  อากาศถ่ายเทไม่ดี ไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความชื้นในห้องให้สูงขึ้น   และเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ที่ป่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง  ซึ่งขณะนี้มีส่วนหนึ่งที่พักฟื้นที่บ้าน  ส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ  รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้ว เช่นเป็นไข้หวัด  อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ หากจำเป็นต้องใช้พัดลม แนะนำให้ใช้พัดลมธรรมดาทั่วไป  เพราะไม่เพิ่มความชื้นในห้อง

               
“ ทั้งนี้ในการใช้พัดลมไอน้ำที่ปลอดภัย    ขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลักดังนี้ 1. ทำความสะอาดถังบรรจุน้ำ  หากเป็นไปได้ควรทำทุกวัน  โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือใช้ผงซักฟอกทั่วไปก็ได้  และทำความสะอาดหัวฉีดไม่ให้อุดตัน หรือเป็นจุดเก็บกักเชื้อโรค  2. น้ำที่นำมาใช้กับพัดลมควรเป็นน้ำที่สะอาด ผ่านระบบการฆ่าเชื้อมาแล้ว  เช่น น้ำประปา หรือน้ำดื่มบรรจุขวดทั่วไป  ห้ามใช้น้ำคลอง หรือน้ำบ่อ  เพราะหากมีเชื้อโรคในน้ำ จะทำให้ร่างกายสูดเอาเชื้อโรคเข้าไปด้วย  โดยได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  เร่งให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ในการใช้พัดลมไอน้ำได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว” นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองกล่าว


ทางด้านนายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า   กรมสบส. ได้จัดระบบดูแลความปลอดภัยของระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ใช้เครื่องปรับอากาศ  มีส่วนน้อยที่ใช้พัดลม โดยส่งเจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมทางการแพทย์ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ใช้บริการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานมีความสุขสบายและปลอดภัย      ที่ผ่านมาไม่พบเชื้อลีเจียนแนร์แต่อย่างใด   จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้    
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2559 เวลา : 07:23:50
30-11-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 30, 2020, 11:15 am