เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังงัดสารพัดมาตการกระตุ้นเอกชนลงทุน
 


การลงทุนภาคเอกชนที่ยังล่าช้า  แม้รัฐบาลจะออกมาตรการหลายอย่าง  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการให้เกิดการลงทุนอย่างยั่งยืน   ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังจึงเตรียมเสนอครม.ให้ปรับปรุงมาตรการกระตุ้นให้เอกชนลงทุน   จากเดิมที่กำหนดให้เป็นโครงการลงทุนทั้งหมดให้เสร็จ ภายในปีนี้ ถึงได้สิทธิหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า เป็นโครงการที่เริ่มลงทุนในปี 2559 แต่ไม่จำเป็นต้องเสร็จภายในปีเดียว ก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพื่อแก้ไขปัญหาเอกชนยังไม่ลงทุน  เพราะไม่สามารถใช้มาตรการลดหย่อนได้
 
 
ขณะเดียวกันนายสมคิด   จาตุศรีพิทักษ์    รองนายกรัฐมนตรี   ก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ได้ตามเป้าหมาย 97% และให้ติดตามการเบิกจ่ายรายไตรมาสของหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ตามเป้า   เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวได้ 3.3%

 
 
สอดคล้องกับมุมมองของภาคเอกชน   โดยนายสมเกียรติ   อนุราษฎร์    รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมหอการค้าภาค 5 ประจำปี 2559 เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต  พบว่าเศรษฐกิจภูมิภาคยังไม่ดีนัก แต่ก็มีความเชื่อมั่นว่า  ในครึ่งปีหลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้น  คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้ที่  3%   ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 3.5%  เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัญหาภัยแล้ง โดยครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะดีขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
 
         
ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ ยังไม่มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจโดยรวม เพราะมีปัญหาลบจากการส่งออกที่ลดลง เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งการบริโภคในประเทศยังมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาภัยแล้ง และราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรให้น้อยลง และมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการกว่า 43.7% เห็นว่า  ยอดขายในปัจจุบันแย่ลง ส่วน 34.8% บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ต้นทุนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน 45.6% ตอบว่าแย่ลง
         
และจากการสำรวจผู้ประกอบการใน 5 ภาคพบว่า  ภาคกลางเป็นภาคที่นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของตัวเองสูงสุด มีค่าดัชนีอยู่ที่ 54.2 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 47.2% มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคใต้เป็นภาคที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุด   เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการลงทุนของรัฐและเอกชนเริ่มดีขึ้น และการท่องเที่ยยวขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยผู้ประกอบการ 46.88% เห็นว่าการท่องเที่ยวดีขึ้น รวมทั้งราคายางพาราเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ชาวสวนยางเริ่มมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมาก
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 พ.ค. 2559 เวลา : 11:43:11
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 6:41 am