เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กบข. ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกแจงปี 58อัตราผลประโยชน์สุทธิอยู่ที่3.41%


 กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สินทรัพย์สุทธิ 713,692 ล้านบาท ผลประโยชน์สุทธิ 23,180 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์สุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 3.41
 

กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก รายงานผลการดำเนินงานปี 2558 มีสินทรัพย์สุทธิ 713,692 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิจำนวน 23,180 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 3.41 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง ร้อยละ 4.26 แม้ผลประโยชน์จะลดลงจากปี 2557 แต่ถือว่าผลการดำเนินงานยังเป็นบวกท่ามกลาง สภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีความผันผวน เป็นผลจากการที่ กบข. ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนและกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 

นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยในงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ว่า “การบริหารเงินกองทุนของ กบข. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2558 กบข. บริหารเงินกองทุนซึ่งมีสินทรัพย์จำนวน 713,692 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 253 ล้านบาท เพราะถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของเงินรับสมาชิกจำนวน 34,925 ล้านบาท เงินสำรองจำนวน 25,641 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิจำนวน 23,180 ล้านบาท แต่กองทุนฯ ก็มีการจ่ายเงืนคืนสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ จำนวน 24,611 ล้านบาท และจ่ายคืนสมาชิกที่ UNDO จำนวน 54,214 ล้านบาทตามลำดับ”
 

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวเสริมว่า “ในปี 2558 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับ กบข. ทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง และเรื่องการ UNDO แต่ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ความสามารถในการบริหารกองทุน ฯ ที่ยังคงทำภารกิจสำคัญได้สำเร็จ นั่นคือการบริหารเงินของสมาชิกให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนสุทธิสำหรับสมาชิกในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 3.41 ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากองทุนจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากเงินรับสมาชิกที่ส่งเข้ากองทุน และการบริหารกองทุนให้เกิดผลประโยชน์สุทธิ”
 

เป้าหมายสำคัญของ กบข. คือการสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณให้กับสมาชิกทุกคน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่สมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  แม้ในระยะหลังที่ตลาดการเงินมีแนวโน้มจะให้ผลตอบแทนลดลงเรื่อยๆ  โดยผลตอบแทน กบข. เฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 6.70 ต่อปี


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:44:29
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 11:28 pm