การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
รมว.สธ. นำคณะเยือนภูฏานหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข


 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเยือนประเทศภูฏาน พัฒนาความร่วมมือด้านการสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฐาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –3 กรกฎาคม 2559 โดยจะหารือ 3 ประเด็นหลักคือ การสร้างศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปประเทศภูฏาน ว่า ในวันนี้ (30 มิถุนายน 2559) ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข อาทิ พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นพ.โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินทางเยือนประเทศภูฏาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน –3 กรกฎาคม 2559 โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีภูฎานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ด้วย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกันมานานเกือบสามสิบปีแล้ว ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ได้ลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฏาน ตั้งแต่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530 โดยจะใช้โอกาสนี้ทบทวนบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เพื่อปรับปรุงสาขาความร่วมมือให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเข้ากับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป พร้อมหารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูฏาน ใน 3 ประเด็นหลักคือ การสร้างศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน ในช่วงบ่ายวันนี้

นอกจากนี้ ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเดินทางกับคณะฯ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่างสองประเทศด้วย คาดว่าการเยือนภูฏานครั้งนี้ จะส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มิ.ย. 2559 เวลา : 10:43:49
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 11:20 am