เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
จัดระบบท่องเที่ยวไทยเน้นเติบโตยั่งยืน


 


การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของไทย  ที่รัฐบาลให้น้ำหนักในการพัฒนาและวางรากฐานเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน  โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ระบุว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงแนวทางการจัดตั้ง พ.ร.บ.มาตรฐานการท่องเที่ยว   เพราะส่วนตัวมองว่าควรจะมี พ.ร.บ.ลักษณะนี้ เพื่อให้กรมการท่องเที่ยวมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมดูแลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น   เพราะที่ผ่านมา กระทรวงและกรมการท่องเที่ยวทำได้เพียงการให้รางวัลกับผู้ประกอบการที่รักษามาตรฐานบริการของประเทศ   แต่หากผู้ประกอบการดำเนินความผิด กระทรวงจะต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแทน

 
 
ขณะที่นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า จากข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Organization คาดการณ์ว่า ในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเกือบ 1,600 ล้านคน   โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีแนวโน้มเป็นปลายทางยอดนิยมมากขึ้น โดยมีสัดส่วน 25% ของตลาดท่องเที่ยวทั่วโลก หรือประมาณ 400 ล้านคน   ขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจะเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ 130-140 ล้านคน
    
ซึ่งนอกจากการมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้ว   การแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาทำการควบคุมการบริการด้านการท่องเที่ยว ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ, ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการ, ด้านการเป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ ด้านการเป็นสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม  ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะช่วยยกระดับอำนาจการตรวจสอบมาตรฐานท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น แทนปัจจุบันที่เป็นเพียงการตรวจสอบมาตรฐานแต่ไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายหากทำผิดมาตรฐานได้

         
โดยคณะทำงานดังกล่าวจะนำเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่หน่วยงานภาครัฐมาบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้น  ที่เห็นได้ชัด ๆ คือ การนำสคบ.มาดูแลคุมมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมเพื่อดูแลเรื่อง ทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่มีการออกกลยุทธ์หลอกลวงนักท่องเที่ยวไปซื้อของที่ระลึก เช่น ไม่ติดป้ายราคาสินค้า  กรมการปกครองมาดูแลเรื่องโรงแรมผิดกฎหมายเพื่อพัฒนาให้โรงแรมไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกต้อง ซึ่งแต่ละมาตรฐานที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ออกมานั้น เชื่อว่า จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2559 เวลา : 08:51:32
02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 3:24 pm