เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
อีไอซีชี้ปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ คาดส่งผลกระทบระยะสั้น1-3เดือน


 


ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ อีไอซี ออกบทวิเคราะห์ "ปราบทัวร์ศูนย์เหรียญ คาดส่งผลกระทบระยะสั้น"


Event
จากมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของภาครัฐ ได้มีการระงับการดำเนินงานของเครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่งผลให้โปรแกรมทัวร์จีนหลายรายถูกยกเลิก 

Analysis
จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมีโอกาสลดลงราว 530,000 คน หรือประมาณ 5% ของจำนวนที่คาดไว้ของปี 2016 โดยคาดว่าจะส่งผลกระทบระยะสั้นเพียง 1-3 เดือน โดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามากับกรุ๊ปทัวร์มีสัดส่วนราว 40% ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด โดย 50% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมากับกรุ๊ปทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวจีนมีโอกาสลดลงราว 170,000 คน/เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่มากับทัวร์นั้นมีการใช้จ่ายต่อทริปประมาณ 43,000 บาท/คน อย่างไรก็ตาม คาดว่ามาตรการนี้จะส่งผลกระทบในระยะสั้น จากการยกเลิกการจองเครื่องบินและที่พักที่ลดลงอย่างกะทันหัน แต่จากความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังมีสูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายของการมาเที่ยวไทยของประชากรจีนกว่า 3 ใน 4 ยังอยู่ในระดับต่ำ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 7% ของรายได้ต่อปี ซึ่งเป็นปัจจัยให้บริษัททัวร์ขยับเข้ามารองรับความต้องการในส่วนนี้ และทำให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเติบโตได้ตามปกติ

ภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบหลักๆได้แก่โรงแรมระดับล่าง-กลาง เครื่องบินเช่าเหมาลำ และ ธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจในกรุงเทพฯ พัทยา อยุธยา และ ภูเก็ต ที่เป็นสถานที่จัดโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ที่ถูกระงับการดำเนินงาน นอกจากนี้ จุดเด่นอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวจีน คือ มีการใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้งมากถึง 27% ของการใช้จ่ายทั้งหมด จึงทำให้ร้านค้าต่างๆ จะได้รับผลกระทบสูงไปด้วย

Implication
ผู้ประกอบการควรเตรียมแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับรายได้ที่จะหายไปในระยะสั้น และมองหาตลาดอื่นๆ มาชดเชย ซึ่งตลาดท่องเที่ยวในประเทศเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีโอกาส เนื่องจากภาครัฐให้การสนับสนุนผ่านมาตรการลดหย่อนภาษี รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการประชุม อบรม และสัมมนาของภาครัฐ  

ภาครัฐไทยและจีนควรร่วมกันประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของมาตรการและมาตรฐานราคาที่ชัดเจนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่จะลดลงในช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งนี้ อีไอซีมองว่าไทยยังเป็นจุดหมายท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของชาวจีน ซึ่งการปราบปรามและประชาสัมพันธ์จะส่งผลให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยดีขึ้น และแพ็คเก็จทัวร์มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงยังส่งผลดีในระยะยาวที่นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาท่องเที่ยวในไทยซ้ำมากขึ้น (re-visit)
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ย. 2559 เวลา : 14:42:56
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 1:47 am