เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
บตท. จัดประชุมสมาคมตลาดรองเอเชีย


 


นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ  นางสาวอัญชุลี  สิมะเสถียร  รักษาการแทนผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Secondary Mortgage Market Association Meeting : ASMMA)  ประจำปี 2559  โดยมีประเทศสมาชิกจากฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้   อินโดนีเซีย  และมองโกเลีย  เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการพัฒนาตลาดสารเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)  รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และการดำเนินธุรกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า  เมื่อเร็วๆ นี้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ก.ย. 2559 เวลา : 11:22:03
26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 8:09 pm