เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
TMB Analytics คาดส่งออกไทยฟื้นตัวต่อเนื่องหากฮิลลารีชนะการเลือกตั้ง


 


ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics (TMBA)  ออกบทวิเคราะห์  "เลือกตั้งสหรัฐฯ กับทิศทางการส่งออกไทย"

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics (TMBA) คาดส่งออกไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง หากฮิลลารีชนะการเลือกตั้ง เตือนความเสี่ยงนโยบายกีดกันการค้ากระทบการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้า หากทรัมป์ได้รับเลือก 
การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่ 8 พฤศจิกายน จะกำหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่ผ่านมานโยบายการค้าอย่างเสรี เป็นปัจจัยผลักดันการค้าโลกให้เติบโตมาโดยตลอด ทำให้สินค้าส่งออกของประเทศต่างๆ ไปยังตลาดสหรัฐฯขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสหรัฐฯเผชิญกับภาวะการขาดดุลการค้ากับประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศจีนและไทยที่ขาดดุลกว่า 328 และ 15 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  เฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา ตามลำดับ ด้วยสาเหตุนี้จึงส่งผลให้ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจึงมีการนำเสนอแนวนโยบายการค้าที่มีลักษณะในเชิงกีดกัน (Trade Protectionism) มาเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ  โดยในปี 2559 นี้สถานการณ์การส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ โดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมดและเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นในปีหน้า แนวนโยบายการค้าของผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยมากขึ้นกว่าในอดีต 

หากพิจารณาในรายละเอียดของนโยบายการค้าของแต่ละผู้สมัคร พบว่า นายทรัมป์มีทิศทางชัดเจนที่จะใช้มาตรการกีดกันต่างๆ อาทิ กำแพงภาษี และการตั้งโควต้านำเข้าสินค้าในปีหน้าทันทีกับประเทศและสินค้าที่สหรัฐฯขาดดุลด้วย โดยเฉพาะกับประเทศจีน มากไปกว่านั้นประเทศไทยก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเกินดุลการค้าในระดับสูง สินค้าที่ถูกกระทบหลักๆ จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้า นอกจากนี้จะได้รับผลทางอ้อมจากกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ไทยส่งไปจีน โดยเฉพาะในหมวดของเคมีภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 46 ของการส่งไปจีนทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปส่งไปตลาดสหรัฐ ส่วนนางฮิลลารีมีแนวนโยบายการค้าแบบประนีประนอมกว่า อีกทั้งนโยบายการปรับปรุงสวัสดิการสุขภาพต่อเนื่องจากโอบามาแคร์ จะทำให้สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์มีแนวโน้มจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 17 ในปีหน้า 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คาดว่า ในกรณีที่นางฮิลลารีได้รับเลือก การส่งออกไทยในปี 2560 จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.3 ในขณะที่หากนายทรัมป์ได้รับเลือก จะกลับมาฟื้นตัวได้ร้อยละ 0.5 จากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับนโยบายกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้า จากสถานการณ์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการควรมีการปรับกลยุทธ์การตลาด และการขยายการส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ 

  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 ต.ค. 2559 เวลา : 18:05:39
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 4:51 pm