การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดทำวีดีโอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่น ๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้านการสาธารณสุขล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” อย่างแท้จริง ที่เราต้องยึดเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามและต่อยอด นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทยและโลกในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

 

องค์การอนามัยโลกจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทย และพระองค์จะทรงสถิตย์ในใจของเราตลอดไป มิใช่ในฐานะผู้นำด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนด้วย

 
วีดีโอสามารถดูได้ที่ https://www.facebook.com/WHOThailand/videos/1281439251876961/
 
 

  
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ย. 2559 เวลา : 11:28:32
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 11:51 am