เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม คุมเข้มสั่งตรวจสอบการตั้งโรงงานบ่อขยะไม่โปร่งใส


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียนคัดค้านการทำประชาคมไม่โปร่งใสของโรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย โดยคาดว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างความโปร่งใสให้แก่ชาวบ้านต่อไป


นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   ชี้แจงประเด็นข่าวชาวสระแก้วเตรียมเข้ากรุงเทพค้านบ่อขยะรับของเสียจากเครื่องบิน การตรวจสอบข้อมูลทั่วไปพบโรงงานฝังกลบที่ได้รับอนุญาตใหม่แต่ยังไม่แจ้งเริ่มการประกอบกิจการในจังหวัดสระแก้ว 1 โรงงาน ชื่อ บริษัท เวิลด์เทค เมเน็จเม้นท์ จำกัด ทะเบียนโรงงาน 3-105-111/59สก ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 20038 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกอบกิจการโรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย  เครื่องจักร 794 HP  เงินทุน 47,000,000 บาท และคนงาน 20 คน  การรับทราบของประชาชนในการทำประชาคมเพื่อชี้แจงโครงการ จัดโดยบริษัทฯ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  ผลการลงมติ มีผู้เห็นด้วย 106 คน ไม่เห็นด้วย 7 คน งดออกเสียง 4 คน
 
ต่อมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และประกาศสรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ครบกำหนด ไม่มีผู้คัดค้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 โดยโรงงานได้รับอนุญาตฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น  จึงไม่สามารถรับของเสียจากเครื่องบินทั้งหมดที่มาลงสนามบินสุวรรณภูมิได้

             
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และโอกาสนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  รวมทั้งประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งรอบโรงงานดังกล่าว นายมงคล กล่าวสรุป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มี.ค. 2560 เวลา : 16:47:45
11-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 11, 2020, 12:04 am