เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กปน. เปิด 32 จุดจ่ายน้ำ ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง


นายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว เพื่อรับมือภาวะขาดแคลนน้ำ กปน. ได้มีการประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ จะเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปา อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ควรใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพราะหากทุกคนร่วมมือกันประหยัดการใช้น้ำ ก็จะช่วยให้มีน้ำเหลือใช้ไปถึงภาคส่วนอื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อให้มีปริมาณน้ำคงเหลือในเขื่อนไว้สำหรับในปีหน้าด้วย 


นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า หน้าแล้งของทุกปีจะมีพื้นที่บางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายขอบรอบนอก และใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติตามคูคลองต่าง ๆ ดังนั้น กทม. ได้ประสานงานกับ กปน. ในการบริการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค  หากประชาชนประสบปัญหาการใช้น้ำ สามารถนำภาชนะ หรือรถบรรทุกน้ำของทางราชการมาขอรับน้ำประปาได้ฟรีที่จุดจ่ายน้ำประปาทั้ง 32 จุด  ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ดังตาราง) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มี.ค. 2560 เวลา : 22:02:31
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 4:09 am