เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สภาเกษตรกรฯ เรียกร้องปฎิรูปปาล์มทั้งระบบ


นายสิทธิพร  จริยพงศ์   รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 เปิดเผยว่า  ในขณะนี้ราคาปาล์มปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 5 บาทกว่าๆ ถือเป็นราคาเหมาะสมที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอยู่ได้  และปัจจุบันไม่มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี  อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน เพื่อยกร่างแผนปฏิรูปปาล์มทั้งระบบระยะเวลา 20 ปี   เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในระยะยาว 


โดยกำหนดช่วงแรกปี 2560 – 2565  ในเวลา 5 ปีจะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น   และขอเรียกร้องให้กระบวนการในระบบปาล์มน้ำมันทั้งหมดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกร โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตไบโอดีเซลปรับตัวเพื่อนำปาล์มน้ำมันเข้าสู่มาตรฐานสากล  นั่นหมายถึงว่าหลังจากปี 2565 เราจะนำปาล์มน้ำมันของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำปาล์มน้ำมันของเกษตรกรเข้าสู่โรงงาน  ต้องอย่ามีปาล์มดิบ ปาล์มบ่ม ปาล์มรดน้ำ  เพื่อยกระดับเปอร์เซ็นต์ปาล์มให้สูงขึ้น
 
ซึ่งในแผนปฏิรูปปาล์มน้ำมันทั้งระบบจะเน้นการขายผลผลิตปาล์มน้ำมันในอนาคตให้มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มอยู่ที่ 22%  ด้วยเชื่อว่าจะสามารถยกระดับราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้อยู่ได้ และจะสามารถนำน้ำมันปาล์มที่ผลิตในประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกได้อันเป็นการสร้างความยั่งยืน มั่นคง จึงฝากเกษตรกรให้ดูแผนปฏิรูปปาล์มทั้งระบบแล้วให้เดินตามแผนนั้น ในการร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการผลิตปาล์มในประเทศไทยเพื่อสู่มาตรฐานสากล

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มี.ค. 2560 เวลา : 16:36:48
13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 7:25 pm