เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ไทยจับมือสหรัฐฯเดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ


กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement Joint Council: TIFA JC) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย และสหรัฐฯ คือ ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ms. Barbara Weisel) ซึ่งเป็นการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์


นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมฯครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในลักษณะ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership)” ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกันแบบ win win ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐ-รัฐ  รัฐ-เอกชน หรือเอกชน-เอกชน โดยจะครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาบุคลากร การใช้นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาในหลายสาขาอุตสาหกรรม ที่สามารถดำเนินการได้จริงและได้ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งสหรัฐฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โดยจะช่วยให้ไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และรักษาการเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานโลก เพื่อนำไปสู่ประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ จะได้หารือเกี่ยวกับนโยบายการค้า การลงทุนของสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการค้า และการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวทางความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องที่ไทยขอรับสิทธิ GSP เพิ่มเติมสำหรับสินค้า Travel Goods ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ และสามารถขยายการส่งออกไปสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ไทยจะได้แจ้งสหรัฐฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน และการควบคุมการค้างาช้างภายใต้ CITES ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย โดยในปี 2559 การค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีมูลค่า 36,551 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 24,494 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 12,057 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มี.ค. 2560 เวลา : 21:18:51
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 9:02 pm