เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กยท.เปิดตัวยางล้อประชารัฐใต้แบรนด์ TH-TYRE


พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการผลักดันส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น  เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติส่งออกรายใหญ่ของโลก อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้เกิดการแปรรูปในการนำยางพารามาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาถูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE   ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศยังมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นในช่วงปี 2560


เนื่องจากตลาดส่งออกได้มีการขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนตามแผนการส่งออกรถอีโคคาร์ จากเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น ดังนั้น หากนำยางพาราธรรมชาติไปผลิตล้อยางที่มีส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังเป็นการส่งออกวัตถุดิบยางประเภทต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอีกด้วย
         
ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  จากการที่ธุรกิจยานยนต์เป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราเป็นจำนวนมาก และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไทยมีผลผลิตยางถึง 4.47 ล้านตัน สามารถนำไปใช้ภายในประเทศประมาณ 0.6 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของผลผลิตทั้งหมด และยางส่วนใหญ่ถูกใช้ในการผลิตยางพาหนะ 0.34 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56.48 ของปริมาณยางทั้งหมด กยท. จึงร่วมมือ       บ.ดีสโตน ผลักดันการแปรรูปใช้ยางในประเทศเพื่อนำยางพารามาผลิตล้อยางรถยนต์ ในโครงการยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH-TYRE ซึ่งในปัจจุบันยางที่ใช้ในการผลิตล้อยางทั่วไปเป็นยางพาราธรรมชาติ     10 % แต่ยางในโครงการยางล้อประชารัฐ หรือ TH-TYRE จะใช้ยางพาราธรรมชาติประมาณ 45 % 

โดย TH-TYRE จะผลิตล้อยางที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานพาหนะ 2 ประเภท ประกอบด้วย 1. ยางล้อรถมอเตอร์ไซค์ 2. ยางล้อรถรถยนต์ (แท็กซี่ รถตู้ รถกระบะ) สิ่งสำคัญคือ ผู้บริโภคจะได้ใช้ล้อยางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO) และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น คงทน และใช้งานได้ยาวนาน ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปถึง 20-30 %  นอกจากนั้นยังดีต่อเกษตรกรและยังเป็นการนำเอายางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น
          
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจล้อยางแบรนด์ TH-TYRE สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ตัวแทนจำหน่ายยางดีสโตนกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ โดย TH-TYRE จะพร้อมวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้   จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนเกษตรกรไทย ใช้สินค้าไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 เม.ย. 2560 เวลา : 21:51:43
21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 12:43 am