เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์พัฒนา ผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่าได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความรู้เรื่อง   ช่องทางการจำหน่ายทางตลาด   ออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งแต่เดิมจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางหรือเป็นเพียง ผู้ผลิตสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียว  ให้หันมาเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook และ  Line Application   โดยเพิ่มความสำคัญ เรื่อง มาตรฐานสากล และ QR Code 

สำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เนื่องจาก QR Code สามารถทำให้รู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้ง QR Code ยังเป็นสัญญาลักษณ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า สินค้าคุณภาพจะต้องมี QR Code ติดไว้เสมอ    ดังนั้นการทำ QR Code  ใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์   คือการตลาดสมัยใหม่ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการแบบก้าวกระโดด  อีกทั้ง การ ขายสินค้าแบบ QR Code ผ่านระบบออนไลน์ยังถือเป็นการขายสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ  
         
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ Biz Club  ผู้ส่งออก และเกษตรกรในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเบื้องต้น จำนวน 90 คน   กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3-5  พฤษภาคม 2560 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความใกล้ชิดกับวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างครบถ้วน และนำไปปฏิบัติได้จริง และมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยว่าร้อยละ 20 สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้
         
สำหรับภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2559 นั้น มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาว ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยบวกจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีน รัสเซีย และยุโรป ที่ให้ความสนใจมาเที่ยวภาคใต้ของไทยกันเพิ่มมากขึ้น
        
 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2560 เวลา : 15:09:23
07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 10:43 am