เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ยืนยันสภาพคล่อง รพ.ดีขึ้น "สธ.-สปสช." ร่วมมือแก้ปัญหา


นพ.ปรีดา  แต้อารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น โดยเฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีข่าวแชร์กันใน facebook ว่าเป็นหนี้ล้นพ้นตัวกว่า 200 ล้านบาทว่า  สถานการณ์การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวภาพรวมในพื้นที่ 4 จังหวัด "ร้อยแก่นสารสินธุ์" คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2560 พบว่า 91% ของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่า 70% ของประมาณการรายรับทั้งปี ทำให้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 ไม่มีโรงพยาบาลใดที่มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (รุนแรงที่สุด) เพราะมีกลไกการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีปัญหาทางการเงินโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ สปสช.ที่ทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559


ทั้งนี้ใน ปี 2559  มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศติดลบทางการเงินเกือบ 200 แห่ง แต่เมื่อจัดการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือของ สธ.และ สปสช.  ทำให้ปี 2560 มีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งที่มีปัญหา และทั้ง 2 หน่วยงานก็ช่วยกันแก้ไขอยู่แล้ว

นพ.ปรีดา กล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลขอนแก่น หากนับเฉพาะรายรับที่ได้จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในปี 2558 ได้รับงบประมาณ 1,658.78 ล้านบาท แบ่งเป็นงบเงินเดือน 350.73 ล้านบาท งบเหมาจ่ายจากบัตรทอง 1,308.05 ล้านบาท ส่วนปี 2559 ได้รับงบประมาณรวม 1,596.03 ล้านบาท เป็นเงินเดือน 408.09 ล้านบาท งบเหมาจ่ายจากบัตรทอง 1,187.94 ล้านบาท ปี 2560 ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณได้รับเงินไป 1,139.69 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินเดือน 396.62 ล้านบาท งบเหมาจ่ายรายหัว 743.07 ล้านบาท และคาดว่าปีนี้โรงพยาบาลขอนแก่นจะได้รับงบประมาณทั้งหมด 1,711.88 ล้านบาท

ผอ.สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาลนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณจาก สปสช.เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ขณะเดียวกันที่มาของข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างในเฟสบุ๊คนั้นไม่ใช่รายรับทั้งหมดของโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลมีรายได้จากงบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐ ทั้ง สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพเอกชน กองทุนสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ การเบิกจ่ายงบประมาณตามหลักการเรียกเก็บเงิน (Claim & Payment Method) รวมทั้งความเที่ยงตรงและความเข้าใจตรงกันในระบบบัญชี นักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ก็รู้ข้อมูลไม่จริง ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดก็แถลงข่าวความจริงให้ทราบกันแล้ว แต่ก็ยังบิดเบือนข้อมูลกันไม่หยุด

นพ.ปรีดา กล่าวว่า ที่ผ่านมา 15 ปีของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่รัฐบาลให้กับ สปสช. เพื่อนำมาจัดสรรให้กับโรงพยาบาลนั้น  มักจะได้รับน้อยกว่าที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอขอไปเสมอ  ทั้งที่งบประมาณที่เสนอขอไปนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมีปัญหาหลายภาคส่วนที่ต้องแก้ไข

ผอ.สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าวต่อว่า  อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทุกแห่งก็ได้ใช้งบประมาณที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้ว แต่หากรัฐบาลให้งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในแต่ละปีตามที่เสนอขอไปจะช่วยให้โรงพยาบาลหายใจคล่องขึ้น ไม่ตึงตัวอย่างที่เป็นอยู่

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2560 เวลา : 15:33:45
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 2:43 pm