เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้การประกอบธุรกิจให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic Trading Platform : ETP) เป็นธุรกิจหลักทรัพย์และแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม   เพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน (regulatory sandbox)

 
ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะกำหนดให้การประกอบธุรกิจให้บริการ ETP เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ (platform) สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับนวัตกรรมทั้งด้านเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง  ดังนั้น ก.ล.ต. จะเปิดพื้นที่สำหรับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ platform ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ใช้บริการจริงในโครงการ regulatory sandbox ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและในวงที่จำกัด โดยไม่ติดกรอบของกฎเกณฑ์ในปัจจุบัน ในขณะที่ยังคงมาตรฐานในการกำกับดูแล
 
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้การให้บริการ ETP เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ และแนวทางการเข้าร่วมโครงการ Regulatory Sandbox โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทรสาร 0-2033-4654 หรือทาง e-mail ที่ jirawut@sec.or.th จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 เม.ย. 2560 เวลา : 16:19:47
21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 1:08 am