เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สรรพากรจับมือธ.กรุงไทยชำระภาษีผ่านระบบHost to Host


กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางให้บริการการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ Host to Host เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีปริมาณจำนวนมาก ช่วยลดปัญหาในการส่งข้อมูล และสร้างความมั่นใจให้ผู้จ่ายเงินได้มากขึ้น


นางสาวนงพงา   บุญเปี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะผู้แทนกรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีผ่านระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ Host to Host กับนางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจภาครัฐ ในฐานะผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร   ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และตัวแทน สามารถนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และชำระภาษี ผ่านระบบ Host  to  Host
 
ได้ด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รองรับการนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีปริมาณจำนวนมาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีเชิงรุก ช่วยลดปัญหาให้แก่หน่วยงานหรือนิติบุคคลที่มีปริมาณการนำส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจำนวนมาก  ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยการใช้บริการดังกล่าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02 272 9238 และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 เม.ย. 2560 เวลา : 17:17:51
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:45 pm