เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมขนส่งทางบก สรุปผลตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับ


กรมการขนส่งทางบก สรุปผลการตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถ 212 แห่งทั่วประเทศ ตามมาตรการความปลอดภัยคมนาคม 7+7+7 เฉพาะ 5-10 เม.ย. 60 โดยร่วมกับ บขส. อาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข และท้องถิ่น พบรถโดยสารบกพร่องรวม 757 คัน ในจำนวนนี้พ่นห้ามใช้รถ 2 คัน และสั่งเปลี่ยนรถ 38 คัน  ด้านคนขับสั่งเปลี่ยนตัวทันที 7 ราย      ย้ำ!! ดำเนินการเข้มข้นตลอดสงกรานต์และต่อเนื่องตลอดปี


นายสนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยถึงผลการดำเนินการ ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานท้องถิ่น “สแกนรถโดยสาร” เข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตาม "โครงการตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคนในระบบรถโดยสารประจำทาง" ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่ทางราชการกำหนดรวม 212 แห่งทั่วประเทศ ตามรายการตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบกจัดทำขึ้น (Checklist) เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
 
โดยดำเนินมาตรการเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 ต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5 – 24 เมษายน 2560 และจะดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว  และสอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาล 7+7+7 ของกระทรวงคมนาคม สำหรับผลการตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถช่วง 7 วันแรก (เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 - 10 เมษายน 2560) รวมทั้งสิ้น 95,938 คัน พบรถโดยสารมีข้อบกพร่องจำนวน 757 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจำนวนที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด ในจำนวนนี้ สั่งพ่น “ห้ามใช้รถ” ทันที จำนวน 2 คัน
 
เนื่องจากไม่ดำเนินการติดตั้ง GPS Tracking ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และอีกหนึ่งคันพบสภาพตัวรถไม่มีความปลอดภัยและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน ประกอบด้วย ไม่มีค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงขนาดไม่ได้มาตรฐาน กระจกด้านหน้าแตกร้าว และติดตั้งเบาะที่นั่งกีดขวางประตูฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสั่งเปลี่ยนรถทันทีจำนวน 38 คัน เนื่องจากพบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนควบบางรายการ เช่น กระจกร้าว, สภาพยาง, ถังดับเพลิง เป็นต้น  
 
ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือดำเนินการเปลี่ยนรถคันใหม่โดยเร็ว เพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบในการเดินทางของประชาชน โดยผู้ประกอบการต้องนำรถไปแก้ไขและเข้ารับการตรวจสภาพกับสำนักงานขนส่งจังหวัดก่อนจึงจะสามารถ   ลบข้อความและนำกลับมาให้บริการได้    ส่วนการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ อาทิ แอลกอฮอล์และสารเสพติด ตรวจสอบชั่วโมงการขับรถจากสมุดประจำรถและการแต่งกาย พบข้อบกพร่องจำนวน 105 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนที่ตรวจความพร้อมทั้งหมด ในจำนวนนี้ สั่งเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทันที จำนวน 7 ราย ที่เหลือดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิด บันทึกประวัติที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก หากพบการกระทำความผิดซ้ำจะพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการยกระดับความปลอดภัย       ไม่ให้เกิดความสูญเสียรุนแรงในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อเนื่องระยะยาว โดยเฉพาะในช่วง 7 วันของการเดินทาง (วันที่ 11-17 เมษายน 2560) จะบังคับใช้มาตรการกฎหมายและกำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้น ลงโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ ขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด
 
แต่อย่างไรก็ตาม จะเน้นมาตรการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสำคัญ โดยดำเนินการมาตรการ “สแกนรถโดยสาร” เข้มข้น จริงจัง ด้วยการตรวจสอบความพร้อมของรถทุกคันและพนักงานขับรถทุกคน หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร แจ้ง 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด                  
 

 


LastUpdate 11/04/2560 22:50:10 โดย : Admin
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 7:43 pm