เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ก.พ.60 เพิ่มกว่า3หมื่นล.


นายธีรัชย์  อัตนวานิช  ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า จากรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มี 6,090,230.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 460,477.61 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 19,351.89 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,586.06 ล้านบาท  หนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพี ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คิดเป็น 41.96% ของจีดีพีลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560ที่ 41.97%

          
ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จากหนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 40,963.49 ล้านบาท จากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 46,889.03 ล้านบาท การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศ 1,503.66 ล้านบาท สำหรับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้ 909.18 ล้านบาท ในการทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสีน้ำเงิน และการรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 594.48 ล้านบาท ทำโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต
          
ขณะที่หนี้ต่างประเทศลดลง 43.38 ล้านบาท  เนื่องจากการชำระคืนหนี้โครงการเงินกู้ภายใต้แผนงานเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่วนหนี้ในประเทศลดลงสุทธิ 4,475.11 ล้านบาท จากหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันมีการชำระคืนหนี้ ซึ่งมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนหุ้นกู้
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2560 เวลา : 16:06:23
13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 6:00 pm