เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาไทย 4 เดือนแรกปีนี้ทะลุ 10 ล้านคน


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงช่วงเมษายน 2560 มีนักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนเมษายนนี้น่ายินดีที่มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่หลัก 10 ล้านคน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว 911,636 คน ขยายตัวกว่าร้อยละ 6.22 เกิดการกระจายรายได้นักท่องเที่ยว กว่า 47,356,53 ล้านบาทเกิดการขยายตัว ร้อยละ 12.20 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

          
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 10,105,693 คน เกิดการขยายตัว ร้อยละ 2.11
          
สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยจะดูแลใน 3 ด้านหลักประกอบด้วย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ซึ่งจะมีกองบังคับการตำรวจการท่องเที่ยวจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทาง รวมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยให้กลับภูมิลำเนา อย่างปลอดภัย ซึ่งจะมีการตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในพื้นที่หลักๆเช่น สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ท่าเรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร
          
นอกจากนี้ ยังมีการกระจายกำลังออกตรวจตราดูแลการเล่นน้ำสงกรานต์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2560 เวลา : 22:01:31
08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 3:31 pm