เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สธ.เตรียมอัดงบ 5,000 ลบ.ให้โรงพยาบาล


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เตรียมจัดสรรงบ 5,000 ล้านบาท เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยในให้โรงพยาบาลทุกระดับ สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต ค่าตอบแทนบุคลากร ขณะเดียวกันให้โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มรายได้


ศาสตราจารย์คลินิก  เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข 5,000 ล้านบาท ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณเป็น 4  ส่วน ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จำนวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับรายละ 7,275 บาทต่อ 1 น้ำหนักสัมพัทเพื่อชดเชยการขาดทุน (RW) เพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW โดยกระจายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ  2.สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกวิกฤต จำนวน 300 ล้านบาท   รองรับการดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่ได้รับการดูแลจนออกจากไอซียู  3.ค่าตอบแทนบุคลากร รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 1,000 ล้านบาท และ 4.ชำระต้นทุนการบริการส่วนขาดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 600 ล้านบาท

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวต่อว่า งบประมาณส่วนนี้ จะช่วยแก้ไขสภาพคล่องได้ ขณะเดียวกันจะต้องปฏิรูประบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เน้นการทำงานเชิงรุกและเพิ่มรายได้ เพื่อเพิ่มเงินเข้าระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งบางแห่งเริ่มดำเนินการแล้ว เช่น การเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการกลุ่มที่ไม่สะดวกมาในเวลาราชการ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลารอคอยการรักษา ประชาชนที่มารับบริการในเวลาราชการได้รับบริการรวดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลก็มีรายได้กลับมาดูแลรักษาสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 เม.ย. 2560 เวลา : 22:31:01
29-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2020, 4:43 am