เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รัฐบาลพอใจการจ้างงานของไทย


สถานการณ์การจ้างงานและการเลิกจ้าง ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของไทย และเป็นสัญญาณที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง  

 

 

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การเลิกจ้างงานของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการจ้างงานของรัฐบาล โดยในเดือน มี.ค.2560  การบรรจุงานมีจำนวน 26,209 คน เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.60 ร้อยละ 10.97 ขณะที่จำนวนผู้ประกันตนหรือแรงงานในระบบรายใหม่เดือน มี.ค.ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึงกว่า  32,794 คน
         
โดยรัฐบาลพยายามควบคุมอัตราการว่างงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปัจจุบันสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการมีงานทำของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 70.3 ในเดือน ก.พ. เป็น 71.4 ในเดือนมี.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนล่าสุดสูงสุดในรอบ 2 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสำนักข่าวต่างประเทศ
         

 

ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานอย่างต่อเนื่อง  โดยระบุว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ    เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ จึงพยายามอย่างมากที่จะทำให้แรงงานเข้าถึงการจ้างงานที่สะดวกรวดเร็ว เช่น จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 77 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน จ้างงานผู้สูงอายุ บริการแนะแนวอาชีพ จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และบริการจัดหางานบนมือถือผ่าน Smart Job Application เป็นต้น

 

ขณะที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง คาดการณ์ว่า การเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่สองนี้  ขณะที่ยอดตัวเลขล่าสุด มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า 6,685,423 คน คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนมากกว่าการลงทะเบียนรอบที่แล้ว หรือ ประมาณ 10 ล้านคน เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้คงต้องรอตรวจคุณสมบัติอีกครั้งหลังการปิดรับลงทะเบียนคาดว่าจะทราบผลได้ภายใน 1 เดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรการที่ภาครัฐจะออกมาในทันที  หลังการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2560 เวลา : 09:27:44
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 3:00 am