เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ปลัดท่องเที่ยวแจงแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานงานประชุมWTTC


นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า   ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ จะเข้าร่วมหารือในการประชุม World Travel Tourism Council (WTTC)  โดยจะหารือในเรื่องศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนที่เป็นแหล่งการลงทุนที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านการท่องเที่ยว   ประเทศไทยได้เร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในมาตรฐานโลก รวมถึงโครงสร้างคมนาคมและความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


และจากข้อมูล WTTC ภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 6.5 ในอีก 10 ปีข้างหน้า สำหรับประเทศไทย ด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 20 ของ GDP มีการจ้างงานคิดเป็นร้อยละ 15 ของการจ้างงานทั้งหมดของประเทศ โดยมีการสร้างงาน 5.7 ล้านงาน 
         
ด้านการยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ประเทศในอาเซียนต่างเร่งยกระดับมาตรฐานเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาคโดยยึดตามเสาหลักสำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยและความมั่นคง การดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวเป็นลำดับแรก และการแข่งขันด้านราคา ด้วยความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นอาจทำให้การคมนาคมทางอากาศและพื้นดินที่มีอยู่เดิมนั้นทรุดโทรมลง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมนั้นสร้างความแออัดในการเดินทาง รัฐบาลไทยได้มีแผนการลงทุนสร้างส่วนต่อขยายที่สนามบินในประเทศ เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และอู่ตะเภา และดำเนินการยกระดับทางรถไฟ รวมถึงพัฒนาท่าเรือทะเลน้ำลึกเพื่อรองรับการล่องเรือระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังมีแผนที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและยังมีแผนยกระดับท่าอากาศยานอู่ตะเภาและอาณาเขตโดยรอบเป็นศูนย์กลางการบินแห่งทวีปเอเชียจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา  อีกทั้งยังขยายท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังต่อด้วย ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะหลอมรวมเอาการคมนาคมและการขนส่งเข้าด้วยกันจนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย โดยการจะทำให้แผนนี้สำเร็จได้ รัฐบาลจะมีมาตรการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม มีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน การกู้ยืม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างๆ รองรับ
      
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2560 เวลา : 17:59:48

20-08-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555