กองทุนรวม
บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองแอปโซลูทรีเทิร์น เน้นตลาดหุ้นไทย


นายสมิทธ์  พนมยงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น หรือ SCBABS มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นการลงทุนแบบ Absolute Return ที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้แม้ในสภาวะตลาดขาลงหรือสภาวะตลาดทรงตัว


โดยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เบื้องต้นเน้นลงทุนหุ้นไทย ซึ่งจะลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และยังสามารถลงทุนในสถานะซื้อ(long position) และสถานะขาย (short position) เพื่อมุ่งป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดให้ได้เกือบเต็มจำนวน (fully hedged) อีกทั้งอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นายสมิทธ์ กล่าวว่า จุดเด่นของกองทุนนี้คือเป็นกองทุนที่มีโอกาสผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นทุนทั่วไป เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมีการใช้โมเดลในการลงทุนและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งมีกลยุทธ์ลงทุนแบบ Absolute Return โดยสร้างผลตอบแทนทั้งในช่วงตลาดปรับตัวขึ้น และตลาดปรับตัวลง  ตลอดจนกลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว (Stock Selection) ลดการพึ่งพาตลาดในช่วงปรับตัวขึ้น และปิดความเสี่ยงในช่วงจังหวะตลาดปรับตัวลง  นอกจากนี้ยังลดความผันผวนในการลงทุน มีการควบคุม Volatility ของกองทุนไม่ให้ผันผวนมากเกินไป และบริหารกองทุนเชิงรุก โดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์

“ผลตอบแทนในกองทุนหุ้นส่วนใหญ่นั้นมาจากการจับจังหวะตลาดเพื่อลงทุน  หากในช่วงตลาดปรับตัวขึ้นก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีสามารถทำกำไรได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ตลาดปรับตัวลงก็อาจจะนำความหวั่นใจมายังนักลงทุนได้เช่นกัน สำหรับในช่วงที่ตลาดผันผวนขึ้นๆลงๆ อย่างในปัจจุบันนี้ การลงทุนในรูปแบบ Absolute Return จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้บ้าง แต่ไม่ชอบความผันผวนมากๆ และยังก็ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรตัดสินใจลงทุนโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้เป็นหลักด้วย” นายสมิทธ์ กล่าว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่มีโอกาสขาดทุนหรือกำไร ก่อนตัดสินใจลงทุน  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 เม.ย. 2560 เวลา : 20:46:28
04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 8:52 am