เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังจัดเก็บรายได้6 เดือนแรกของปีงบ60 เกินเป้า 9 พันลบ.


นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,041,990 ล้านบาท  สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 9,305 ล้านบาท หรือ 0.9% มีสาเหตุจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของกรมสรรพสามิต สูงกว่าประมาณการ 25,268 และ 4,026 ล้านบาท หรือ 37.8% และ 1.5% ตามลำดับ สำหรับภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเบียร์

          
“การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ ที่ผ่านมายังเป็นไปตามกรอบที่กระทรวงการคลังวางไว้ นอกจากนี้ การขยายตัวของมูลค่านำเข้า โดยเฉพาะการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง เป็นสัญญาณที่ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีสำหรับการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” นายกฤษฎา กล่าว

         

LastUpdate 27/04/2560 17:14:17 โดย : Admin
01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 9:15 am