เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
4 เดือนแรก อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้กว่า 8 แสนล้านบาท


นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการแถลงข่าว สถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเมษายน ปี 2560  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย และรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้


สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมษายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2,827,560 คน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 1,877,624  คน รองลงมา ได้แก่ นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลำดับ   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 6.97 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว อินเดีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 139,922.18 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.64 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลี เยอรมนี ญี่ปุ่น และอินเดีย ตามลำดับ

สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มกราคม - เมษายน 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งสิ้น 12,021,617 คน ขยายตัวร้อยละ 2.91 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และก่อให้เกิดรายได้รวม 621,646.26 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.71 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย มกราคม - มีนาคม 2560 มีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 49.58 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.22 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่ชาวไทยไปท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ ชลบุรี และกาญจนบุรี ตามลำดับ การท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดการใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่ารวม 226,589.50 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.60 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และชลบุรี ตามลำดับ

รายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (เม.ย.) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม 8.4 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.68 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 6.2 แสนล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 2.2 แสนล้านบาท

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 พ.ค. 2560 เวลา : 16:49:33
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 5:03 am