เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังขายพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบ60


นายสุวิชญ  โรจนวานิช  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้จำหน่ายได้ครบตามวงเงินที่ประกาศแล้ว และเนื่องจากยังมีความต้องการซื้อจากประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินจำหน่ายเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ล้านบาท ตามรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยเดิม คือเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น รายละไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อธนาคารตัวแทนจำหน่าย

                                
ผู้สนใจสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าวงเงินจำหน่ายจำนวน 3,000 ล้านบาทจะหมดลง โดยสามารถทำรายการซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และระบบ Internet Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารกรุงเทพฯ                www.bangkokbank.com/ibanking
ธนาคารกรุงไทยฯ                www.ktbnetbank.com
ธนาคารกสิกรไทยฯ            https://online.kasikornbankgroup.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ         www.scbeasy.com

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ค. 2560 เวลา : 22:18:04
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 4:51 am