เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
Q1ยอดโอนที่อยู่อาศัยหด 40%


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) พบว่า ในไตรมาสแรกปี 2560 รวมกันจำนวน 28,910 หน่วย ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 48,073 หน่วย


จากปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์เฉพาะที่อยู่อาศัย จำนวน 28,910 หน่วย แบ่งเป็นยอดโอนในแต่ละเดือน ดังนี้ เดือนมกราคม จำนวน 7,741 หน่วย เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 8,818 หน่วย และเดือนมีนาคม จำนวน 12,351 หน่วย

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาสแรกปี 2560 แบ่งเป็นห้องชุดมากที่สุด จำนวน 13,303 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 46 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน รองลงมาเป็นทาวน์เฮาส์  9,393 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 33 บ้านเดี่ยว 4,157 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14 อาคารพาณิชย์ 1,088 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4 ที่เหลือเป็นบ้านแฝด 969 หน่วย

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในไตรมาสแรกปี 2560 มีมูลค่ารวมกัน 78,771 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 32  ซึ่งมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ 116,250 ล้านบาท แบ่งเป็น ห้องชุดมีมูลค่าการโอน 35,591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทุกประเภทรวมกัน บ้านเดี่ยวมีมูลค่าการโอน 19,141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ทาวน์เฮาส์ มีมูลค่าการโอน 16,727 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 อาคารพาณิชย์มีมูลค่าการโอน 4,395 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 และบ้านแฝดมีมูลค่าการโอน 2,917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4

การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุด มีมากที่สุดในกรุงเทพฯ 9,962 หน่วย จังหวัดสมุทรปราการ 1,334 หน่วย จังหวัดนนทบุรี 952 หน่วย จังหวัดปทุมธานี 822 หน่วย จังหวัดสมุทรสาคร 127 หน่วย และจังหวัดนครปฐม 106 หน่วย

?พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ (โอนจากนิติบุคคล) มากที่สุด ในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองนนทบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตจตุจักร และอำเภอธัญบุรี ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมือสอง (โอนจากบุคคลธรรมดา) มากที่สุด ได้แก่ เขตพระโขนง เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตจตุจักร และเขตบางเขน ตามลำดับ

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวขายใหม่มากที่สุด ในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเขตสายไหม ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยวมือสองมากที่สุด ได้แก่ เขตบางกะปิ เมืองสมุทรปราการเขตบางเขน อำเภอลำลูกกา และอำเภอบางใหญ่ ตามลำดับ

พื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์ขายใหม่มากที่สุด ในไตรมาสแรก ปี 2560 ได้แก่ อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง เขตคลองสามวา และเขตประเวศ ส่วนพื้นที่ซึ่งมีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์เฮาส์มือสองมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางบัวทอง อำเภอคลองหลวง เขตบางเขน และเขตบางกะปิ 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2560 เวลา : 15:15:45
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 6:20 am