เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน สู่การค้าชายแดน


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น โดยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้บริการด้านการท่องเที่ยว ขณะนี้พาณิชย์ภาคและพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบายเห็นผลเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ เช่น

         
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนร่วมกับภาคเอกชนซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจ (Biz Club) ของจังหวัดต่างๆ จัดประชุม Biz Thailand สัญจรครั้งที่ 1 ขึ้น ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลอาหาร “111 ปี เล่าขานตำนานเบตง” จังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา  นอกจากจะมีอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองเบตงมาให้ได้ชิมและเลือกซื้อหาแล้ว ผู้ประกอบการของจังหวัดชายแดนใต้อื่นๆ ทั้งสงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ก็ได้มาร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของพื้นที่ มีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างภาค โดยนักธุรกิจยะลา และจันทบุรีได้จัดทำข้อตกลงในการซื้อขายทุเรียนระหว่างกันมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ในโอกาสเดียวกันนี้พาณิชย์จังหวัดยะลาและประธาน Biz Club ยะลาได้ประสานให้คณะนักธุรกิจไทย (Biz Thai) เดินทางไปปีนังเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจกับสมาชิกหอการค้าปีนังและนักธุรกิจมาเลเซียด้วย
         
ขณะที่จังหวัดสตูลได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการค้า-การท่องเที่ยว ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 โดยได้เชิญสภาหอการค้าและนักธุรกิจมาเลเซียในรัฐเคดาห์มาเยือนสตูล เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดการประชุมและเจรจาธุรกิจในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ภายหลังการเจรจาธุรกิจและเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าบริเวณงานแล้ว คณะนักธุรกิจมาเลเซียและนักธุรกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จะไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล อาทิ เจดีย์พันยอด เกาะเขาใหญ่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล   ด่านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ติดกับรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารและขยายถนนบริเวณหน้าด่านเพื่อให้การสัญจรไปมาและการขนส่งสินค้าสะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้สตูลมีศักยภาพด้านการค้าและการท่องเที่ยวมากขึ้น
         
“รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนชายแดนใต้ โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดกิจกรรม โครงการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทั้งผู้ซื้อ ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคัก” นางอภิรดี กล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2560 เวลา : 15:40:15
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 4:30 am