เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ก.ล.ต.แจงจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้หวังสร้างความเป็นธรรม


ก.ล.ต. เห็นว่าการจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้จะทำให้เกิดความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ธุรกิจกองทุนรวมเติบโตในระยะยาว   ต่อกรณีที่ปรากฏข่าวเรื่องการเก็บภาษีจากผลตอบแทนในการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้  นั้น  ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีแนวคิดที่จะปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการจัดเก็บภาษีจากผลตอบแทนของการลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง หรือลงทุนผ่านรูปแบบกองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านช่องทางกองทุนรวมจะได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าว ในขณะที่หากลงทุนโดยตรงจะถูกเก็บภาษีในอัตรา 15%  


ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. เห็นว่า แนวคิดดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้เกิดความเป็นธรรมในระบบการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ธุรกิจจัดการลงทุนเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมิใช่เพียงการเติบโตโดยอาศัยประโยชน์ทางภาษีเป็นหลัก จึงน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนในตลาดทุนน่าจะเข้าใจและยอมรับได้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมในตราสารประเภทหุ้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี กระบวนการและขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีการหารือกันในรายละเอียดระหว่างกระทรวงการคลัง  ก.ล.ต. และภาคเอกชน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย และเป็นธรรม

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2560 เวลา : 19:29:19
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 5:36 am