เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รมว.ท่องเที่ยวหนุนพัทยาดันไทยเป็นศก.ท่องเที่ยวทางน้ำ


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่า จากการลงพื้นที่สำรวจเมืองพัทยา เพื่อสานต่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำ หรือ Maritime Tourism Hub โดยได้ตรวจพื้นที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จุดขึ้น-ลงเรือของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะล้าน ที่มีวันละประมาณ 9,000-10,000 คน

          
โดยจะมีการปรับปรุงท่าเรือบริเวณแหลมบาลีฮาย  เพิ่มท่าเรือย่อยไปอีก 2-3 ท่า  เพื่อรองรับการขึ้นลงของเรือสปีดโบ๊ท  เนื่องจากไม่อนุญาตให้ไปขึ้นลงเรือสปีดโบ๊ทริมชายหาดเหมือนในอดีต พร้อมกันนี้ ยังได้สำรวจบรรยากาศนักท่องเที่ยวจีนที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลิฮาย พัทยาใต้ ที่ โรงแรมรอยัลคลิฟท์  ที่ขณะนี้มีคณะนักท่องเที่ยวจีนจากบริษัท INFINITUS ประมาณ 2,000 คน มาสัมมนาท่องเที่ยวที่พัทยา และเป็นการมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15    ทั้งนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯยังได้ตรวจความพร้อมในการรองรับ การจัดงานสวนสนามทางเรือและการแข่งขันความเร็วเครื่องบิน Air Race 1  ที่จะใช้ท่าเรือแหลมบาลีฮายเป็นบริเวณจุดรับส่งนักท่องเที่ยว
         
ส่วนความคืบหน้าการจัดระเบียบบริเวณพื้นที่ในแหลมบาลีฮาย ซึ่งเคยเป็นที่จอดรถบัสจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นจุดจอดรับส่งและปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามในขณะที่เทศบาลเมืองพัทยาได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการทำแผนการศึกษา  เพื่อพัฒนาให้ท่าเรือแหลมบาลีฮายพัฒนา เป็นท่าเรือรองรับการท่องเที่ยวทางเรือสำราญภายในระยะเวลาใกล้นี้
          
ทั้งนี้การลงพื้นที่ที่เมืองพัทยา  เพื่อขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งตะวันออก หรือ EEC ให้เป็นแหล่งรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

          

LastUpdate 22/05/2560 15:30:57 โดย : Admin
13-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 13, 2020, 1:40 am