เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์เชื่อมต่อการค้าไทย- สปป.ลาว จัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า เพื่อขยายและยกระดับ ความร่วมมือระหว่างไทยและสปป.ลาว  ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย หรือ Top Thai Brands 2017  ณ นครเวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างสองประเทศ เพิ่มมูลค่าทางการค้าไทย – สปป.ลาว และตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานของสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค นักธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้นำเข้า พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศ เกิดความร่วมมือระหว่างกันภายใต้แนวคิด เชื่อมต่อการค้ากับสุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ


“เศรษฐกิจภาพรวมของสปป.ลาว ในปี 2560 คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่อง มีการพัฒนาของเมืองอย่างรวดเร็ว มีกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ตลาดอาเซียน หรือ Deepening ASEAN ให้ความสำคัญกับการเจาะตลาดในระดับเมือง เจาะตลาดสินค้ากลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการเข้าสู่ตลาด ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

งาน Top Thai Brands 2017 เป็นงานเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าและบริการส่งออกชั้นนำของไทย และสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยในประเทศและต่างประเทศ กับภาคเอกชนไทย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) เป็นสำคัญ

สินค้าและบริการที่จัดแสดงในงาน Top Thai Brands ณ สปป. ลาวในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง อาทิ บริการออกแบบตกแต่งภายใน สถาปนิก วิศวกร และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  รวมผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 120 ราย

ในปีช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 การค้าระหว่างไทยและสปป.ลาว มีมูลค่า 1,426.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 แบ่งเป็นการส่งออก 989.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้า 437.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รองลงมาคือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากสปป.ลาว ได้แก่ เชื้อเพลิง สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ปูนซีเมนต์ ลวดและสายเคเบิล ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ค. 2560 เวลา : 19:55:24
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 12:57 am