กองทุนรวม
อิมแพ็ค โกรท รีท ตั้งเป้าปี 2560/2561 รายได้เติบโต 7%เตรียมแผนการตลาดดึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ


อิมแพ็ค โกรท รีท ประกาศผลประกอบการประจำปี 2559/2560 รายได้รวมอยู่ที่ 1,911.8 ล้านบาท กำไรสุทธิ 998.7ล้านบาทพร้อมจ่ายปันผลครั้งที่ 4 ที่อัตรา 0.15 บาทต่อหน่อย รวมปันผลทั้งปี 0.66 บาท ตั้งเป้าปี 2560/2561 รายได้โต 7%  เตรียมปั้นแผนการตลาดดึงลูกค้าประชุม ทั้งในและต่างประเทศ


นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT GROWTH REIT) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2559/2560 สิ้นสุด 31 มีนาคมของปี 2560 ว่า กองทรัสต์ฯ มีรายได้ทั้งหมด 1,911.8 ล้านบาท โดยรายได้ของกองทรัสต์ฯ ปรับตัวลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาอัตราการใช้พื้นที่ลดลง จากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลงและมีการงดงานรื่นเริง บางประเภท เช่น งานคอนเสิร์ตที่ต้องยกเลิก รวมถึงงานแสดงสินค้าบางงานต้องเลื่อนออกไป ทำให้อัตราการใช้พื้นที่ในปีนี้ลดลงเหลือ 46% และส่งผลให้กองทรัสต์ มีกำไรสุทธิ 998.7  ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16%

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหน่วย ในอัตราหน่วยละ 0.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 การปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลครั้งที่4 ของผลการดำเนินงานปี 2559/2560 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 4 ไตรมาส เท่ากับ  0.66 บาท


สำหรับภาพรวมรายได้ของปี 2560/2561 นั้น กองทรัสต์ตั้งเป้าจะมีรายได้จากการให้บริการพื้นที่ เท่ากับ 2,045 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7%.เมื่อเทียบกับรายได้ปีที่ผ่านมา และมีอัตราการใช้พื้นที่มากกว่า 50% โดยมีงานใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 10 งาน รวมมีงานทั้งปี 1,000 งาน


“ปี 2560/2561 คาดว่ารายได้จากการให้บริการพื้นที่จะฟื้นตัวขึ้นจากกลุ่มงาน คอนเสิร์ต และบันเทิงที่จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น พร้อมกันนั้นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีแผนทางการตลาดเพื่อดึงลูกค้ากลุ่มการประชุมขนาดเล็ก กลุ่มงานแต่งงาน โดยมีการเพิ่มคุณภาพและเทคโนโลยีการจัดงานให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม มีการบริการอย่างครบวงจร พร้อมกับได้เตรียมออกพบลูกค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอสถานที่จัดประชุมและที่พักเป็นแบบ package รวม ซึ่งคาดว่าจะได้ผลตอบรับที่ดี”


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 พ.ค. 2560 เวลา : 20:38:04
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 10:22 pm