เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตลท.ให้ความรู้การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ


ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม TSI Trainers: Happy Money, Happy Retirement เสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณแก่วิทยากรอาสาของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 34 ท่าน เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ และสร้าง “เกษียณสุข” ให้แก่คนไทยในวงกว้าง องค์กรที่สนใจเสริมสร้างความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินแก่พนักงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/happymoney


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 มิ.ย. 2560 เวลา : 17:37:09
08-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 8, 2020, 2:19 pm