เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ผลไม้แปรรูปคุณภาพดีเยี่ยม


นางกานต์เปรมปรีดิ์   ชิตานนท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเครื่องหมาย “ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูประดับคุณภาพดีเยี่ยม” (East coast quality fruit products : ECF) ให้แก่ผู้ประกอบการ11 ราย รวม 16 ผลิตภัณฑ์  ที่ได้รับการคัดสรรประจำปี 2560  จากกลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์ผลไม้แปรรูปพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี และตราด) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันกันพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกคลัสเตอร์และเครือข่ายอย่างยั่งยืน     มุ่งสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผลไม้คุณภาพและขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ 


โดยมี  นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และนางอรวรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมงานด้วย ณ รร.มณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2560 เวลา : 21:53:34
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 3:34 am