เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ผลักดัน "การค้า ท่องเที่ยว" ผ่านตลาดต้องชม


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมต่างๆ กระจายเข้าสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น รวมทั้งต้องช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในการพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี หาช่องทางการจำหน่ายและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในท้องถิ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง


“ตลาดต้องชม” เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์  ที่มีคุณค่าของชุมชน โดยในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายจะเปิดตลาดต้องชมให้ครบ 75 แห่ง เมื่อ รวมกับตลาดต้องชมที่มีอยู่เดิมแล้ว จะมีตลาดต้องชมกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ

โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้มีการเปิดตลาดต้องชม “ถนนคนเดิน ถมหมืด  ถมมอ” ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ถนนณรงค์ดำริและถนนสืบสหการ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ “ถมหมืด ถมมอ” เป็นภาษานางรองที่แปลว่า “มากมาย ถมเถ” ซึ่งบริเวณตลาดสองข้างทางจะประดับไปด้วย “เสานางเรียง” เป็นเสาไฟที่มีภาษานางรองพร้อมคำแปลไว้ให้อ่าน สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนางรองเป็นตลาดชุมชนที่ผสมผสานวิถีชุมชน วัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าท้องถิ่นมากมาย อาทิ อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทาง การเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในเขตอำเภอนางรอง และอำเภอใกล้เคียง มาจำหน่ายทุกศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-22.00 น. 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มิ.ย. 2560 เวลา : 17:56:20
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 3:12 am