กองทุนรวม
บล.ภัทร ต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจไพรเวทเวลธ์ นำเสนอบริการลงทุนต่างประเทศ


บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) พัฒนาต่อยอดธุรกิจไพรเวทเวลธ์     โดยทีมผู้บริหาร นางกุลนันท์ ซานไทโว นายณฤทธิ์ โกสาลาทิทย์  และ ดร. พิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัย ร่วมเปิดโมเดลใหม่ ภายใต้ชื่อ “Global Investment Service” หรือ GIS บริการพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศ ผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้สามารถเข้าถึงการลงทุนทางการเงินอย่างไร้พรมแดน เผยจากสถิติพบว่าตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ (market capitalization) เพียง 0.6% ของมูลค่าตามราคาตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก 


ดร.พิพัฒน์  เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล (CIO Office) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า การลงทุนภายใต้ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงตลาดการเงินที่ผันผวน ส่งผลให้ผู้ลงทุนเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการสินทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุน ไม่ว่าจะในมุมมองของประเภทสินทรัพย์ หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการลงทุนเพียงในประเทศที่มีทางเลือกที่จำกัดทั้งในส่วนของความหลากหลายของธุรกิจและประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาจไม่สามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

จากสถิติพบว่าตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) เพียงแค่ 0.6%  เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนไทยยังมีโอกาสในการลงทุน โอกาสในการกระจายความเสี่ยง และโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ที่มีหลากหลายทั่วโลกได้อีกมาก ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศจึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนไทยสามารถนำเงินไปลงทุนต่างประเทศได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
นายณฤทธิ์  โกสาลาทิพย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่าบล.ภัทร มีประสบการณ์ในด้านไพรเวทเวลธ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (high net worth) จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อขยายการให้บริการแบบไร้ขีดจำกัดด้านพรมแดน ส่งผลให้ปัจจุบันมีความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมโอกาสการลงทุนในต่างประเทศทั่วโลก

โดยเรียกบริการนี้ว่า Global Investment Service (GIS) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ บล.ภัทรในการต่อยอดความเป็นผู้นำธุรกิจไพรเวทเวลธ์สำหรับผู้ลงทุนไทย อีกทั้งปรัชญาสำคัญที่บล.ภัทรยึดถือในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คือการยึดเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้งให้บริการโดยผู้ดูแลมืออาชีพเน้นความสำคัญของการวิเคราะห์มุมมองลงทุนที่ยึดปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก พร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนจากหลากหลายสถาบันการเงินที่ผ่านการคัดเลือกโดยทีมนักวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง โดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยบล.ภัทร (open architecture) ซึ่งในการนำเสนอบริการ GIS ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ บล.ภัทรยังคงนำปรัชญาดังกล่าวมาใช้อย่างเคร่งครัด

เพื่อรองรับบริการ GIS บล.ภัทรได้ปรับโครงสร้างของทีมวิจัยลูกค้าบุคคล โดยได้ยกระดับเป็นทีม Chief Investment Officer (CIO Office) ที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทสินทรัพย์จะเป็นผู้วิเคราะห์และให้มุมมองการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุน ที่ครอบคลุมในทุกประเภทสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย CIO Office มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและงานวิจัยของสถาบันการเงินชั้นนำของโลกหลายแห่งเพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการวิเคราะห์มุมมองโดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ภายใต้นโยบาย  Open Architecture ทีมงานคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของบล.ภัทร จะทำงานร่วมกับ CIO Office เพื่อทำการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก ที่สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนและคำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุน โดยผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก และหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured products) ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของโลกจะทำให้การจัดสรรเงินลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการการลงทุนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ (seamless service) บล.ภัทร ได้คัดเลือกสถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือการพาลูกค้าไปเปิดบัญชีการลงทุนต่างประเทศ โดยได้เริ่มความร่วมมือดังกล่าวกับเครดิตสวิสประเทศสิงคโปร์เป็นแห่งแรก ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว บล.ภัทร สามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนแบบ “เบ็ดเสร็จ”โดยสามารถลงทุนได้ในทุกผลิตภัณฑ์การเงินภายในบัญชีที่ต่างประเทศบัญชีเดียว ทั้งนี้ลักษณะบัญชีดังกล่าวจะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำตามนโยบายของแต่ละสถาบันการเงินโดยในส่วนของเครดิตสวิสจะกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บล.ภัทรยังมีบริการลงทุนต่างประเทศอีกรูปแบบที่เน้นความคล่องตัวและต้นทุนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงกองทุนและหุ้นกู้อนุพันธ์จากบริษัทจัดการกองทุนและธนาคารชั้นนำของโลกโดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุน

การให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศที่ทางเลือกและรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และซับซ้อนกว่าทางเลือกในประเทศนั้น เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่ผู้ลงทุนจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนนี้ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant)ของบล.ภัทร ซึ่งรู้จักและทราบความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตั้งแต่ให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตลงทุน การนำเงินออกนอกประเทศ และ การทำรายงานรายเดือนส่งธนาคารแห่งประเทศไทย  ทำให้ผู้ลงทุนมีความสะดวกสบาย สามารถเห็นภาพรวมพอร์ตการลงทุนของตนเองทั้งในและต่างประเทศจากรายงานการลงทุนรวม(consolidated report) ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนและทรัพย์สินทั้งหมดจะได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

“ฐานลูกค้าบล.ภัทรมีความสนใจเรื่องการลงทุนหรือทำธุรกรรมข้ามประเทศอยู่แล้วโดยจะเห็นได้ว่า บล.ภัทรมุ่งเน้นพัฒนาบริการGIS ให้มีความพร้อมเพื่อตอบโจทย์อันท้าทายในการบริหารสินทรัพย์ของผู้ลงทุนในยุคของการลงทุนที่ไร้พรมแดน ที่ไม่เพียงจะเหนือกว่าด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย แต่ยังรวมถึงการเปิดกว้างในรูปแบบบริการเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมได้ทั่วโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันบล.ภัทรมีสินทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำ (Asset Under Advice: AuA) อยู่ที่ 398,000 ล้านบาท” นายณฤทธิ์กล่าว
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มิ.ย. 2560 เวลา : 16:55:34
04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 9:46 am