เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คลังตั้งเป้าติดตั้ง EDC หน่วยงานรัฐในก.ย.นี้ 16,000 เครื่อง


นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง บอกว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทั่วประเทศดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตกับเครื่อง EDC ให้มีปริมาณมากขึ้น โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์ที่จะติดตั้งตามภารกิจ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนส่วนราชการที่ธนาคารที่วางอุปกรณ์จะเรียกเก็บ

          
โดยกรมบัญชีกลางได้ตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ว่า จะสามารถติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 16,000 เครื่อง ภายในเดือนกันยายน 2560 สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชี้แจงให้ทราบ กรมบัญชีกลางจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
          
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ National e-payment ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ e-Payment ภาครัฐ เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค เป็นต้น

          

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มิ.ย. 2560 เวลา : 19:38:47

26-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555