เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างนักวิเคราะห์การเงินรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ YFO 2017


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พัฒนาบุคลากรคุณภาพด้านการเงินสู่ธุรกิจ  ผ่านโครงการ “Young Corporate Financial Officer 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อบ่มเพาะนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ เข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนักวิเคราะห์การเงินธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานด้านวิเคราะห์การเงินที่จะช่วยบริหารการเงินของธุรกิจ และด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของทุกองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโครงการ “Young Corporate Financial Officer 2017” ปีที่ 4 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ที่กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ
 
“นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “Young Corporate Financial Officer 2017” จำนวน 72 คน จาก 14 มหาวิทยาลัย จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่เน้นการเป็นนักวิเคราะห์การเงินธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ โดยช่วงท้ายของโครงการจะเป็นการแข่งขันวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและองค์กรชั้นนำของภาคตลาดทุน ซึ่งจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในวันข้างหน้าอีกด้วย” นางเกศรากล่าว
 
นางอรนุช อภิศักดิ์สิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า นิสิต นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในปีนี้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้รับความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียน 29 บริษัท ในการรับน้องๆ เข้าฝึกงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานในตลาดทุนโดยตรง และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไปได้
 
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้ได้รวบรวมสุดยอดของผู้บริหารระดับมืออาชีพ ทั้งในแวดวงบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมตลอดจนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 12 วันของโครงการ เป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพในบริษัทจดทะเบียนไทย
 
โครงการ “Young Corporate Financial Officer 2017” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน –1 กรกฎาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/newbreed

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2560 เวลา : 20:05:10
26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 8:12 pm