เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ เตรียมจับมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ


กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เตรียมปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านสูตรสำเร็จระยะสั้น ‘BE YOUR OWN BOSS’ เสริมทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา   ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิต รวมถึงสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ โดยนำร่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ (ม.ศรีปทุม   ม.กรุงเทพ  ม.อัสสัมชัญ)


นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบัน สถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงบริหาร (Managerial Mind) ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง (Practitioner) เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจในช่วงที่เด็กกำลังมีไฟและเริ่มค้นหาความต้องการด้านอาชีพของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการว่างงานให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้

กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ในการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจและองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สนใจลงทุนธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกลายเป็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์  
                
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  (Franchisee) โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ข้อดีข้อเสียของระบบ แฟรนไชส์ ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบว่าลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เตรียมจัดอบรมให้ความรู้ 3 ครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่าย
                
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการออกบูธโชว์เคสของแฟรนไชส์ซอร์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความสนใจ ต้องการซื้อ หรือลงทุนในระบบแฟนไชส์สามารถเลือกซื้อและลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 24 สิงหาคม 2560   ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

การเข้าร่วมกิจกรรม “BE YOUR OWN BOSS” ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ  จะช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมาตรฐาน และพร้อมแข่งขันในระดับสากล

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2560 เวลา : 15:38:20
26-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 26, 2020, 4:49 am