เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กพช.ปรับระบบช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ใช้ไฟฟรี200บ./เดือน-แอลพีจีฟรี 45บาทเป็นเวลา 3เดือน


นายทวารัฐ  สูตะบุตร  ผู้อำนวยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบง.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม กพช.เห็นชอบให้ปรับระบบและมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงาน โดยให้กระทรวงพลังงานหารือกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังถึงแนวทางการนำหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ได้รับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 200 บาท/คน/เดือน จากเดิมที่กำหนดเป็นมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน

          
นอกจากนี้ ยังให้กระทรวงการคลังอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) สำหรับผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์ในระบบบัตรสวัสดิการดังกล่าวเป็นเงิน 45 บาท/คน/3 เดือน จากเดิมที่กำหนดให้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งใช้ไฟ 51 - ไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน ตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 18.13 กิโลกรัม/คน/3เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนให้กับผู้มีรายได้น้อย หลังเปิดเสรีนำเข้าแอลพีจี วันที่ 1 ส.ค.60 นี้เป็นต้นไป
          
 
"หลักเกณฑ์ที่ให้ผู้มีรายได้น้อยรับสวัสดิการค่าพลังงานผ่านระบบบัตรสวัสดิการ จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 เป็นต้นไป คาดว่าจะช่วยขยายฐานให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการของรัฐถึง 14 ล้านคน จากเดิมผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ 7 ล้านคน แต่มาลงทะเบียนในระบบบัตรสวัสดิการเพียง 1 แสนกว่าคน และมาใช้สิทธิ์จริง 40,000 คนเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐต้องอุดหนุนราคาแอลพีจีให้ผู้มีรายได้น้อยคิดเป็นเงิน 1.13 ล้านบาท/เดือน" นายทวารัฐ กล่าว
         
ในส่วนของแนวทางอุดหนุนราคาแอลพีจีเพื่อช่วยเหลือร้านค้าหาบเร่แผงลอยขนาดพื้นที่ร้านไม่เกิน 50 ตร.ม.ทางกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ไปทบทวนว่าจะปรับหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อไม่ให้ต้นทุนราคาส่งผ่านมายังผู้บริโภค ซึ่งเบื้องต้นอาจควบคุมราคาอาหารต่อจานเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะหากร้านค้า หาบเร่ แผงลอยที่ได้รับการช่วยเหลือไม่มีการควบคุมราคาอาหารให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนด้วย อาจทบทวนสิทธิ์หรือปรับลดแนวทางการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป ขึ้นอยู่กับแนวทางที่กระทรวงพลังงานจะหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการคลังให้มีความชัดเจนต่อไป
          
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีร้านค้า หาบเร่ แผงลอยลงทะเบียนรับสวัสดิการของรัฐ 3.8 แสนคน แต่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 1.2 แสนคนเท่านั้น คิดเป็นเงินอุดหนุน 27 ล้านบาท/เดือน
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 31 ก.ค. 2560 เวลา : 21:07:54
18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 6:21 pm