เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เดิน - วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 16


กรมบัญชีกลาง โดยชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกรมบัญชีกลาง จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 16” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 127 ปี ในเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ รายได้จะนำเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด


นางญาณี แสงศรีจันทร์ ประธานชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 16 แล้ว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งบุคลากรของกรมบัญชีกลาง บุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับกรมบัญชีกลาง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการประสานงานและดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลาง ทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ โดยการออกกำลังกายอันจะนำไปสู่ความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมดังกล่าว จะจัดในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทเดิน – วิ่ง บุคคล ชาย - หญิง ระยะทาง 3 กม. โดยไม่จำกัดอายุและเพศ และ 2.ประเภทวิ่งมินิมาราธอน บุคคลชาย – หญิง ระยะทาง 10.5 กม. ซึ่งรางวัลวิ่งประเภทมินิมาราธอนบุคคลชาย - หญิง OVER ALL เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1- 5 จะได้เงินพร้อมถ้วยรางวัล ให้เฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น ประเภท 10.5 กม. ชายแบ่งประเภทอายุ 13 รุ่น และหญิง 6 รุ่น อันดับที่ 1-5 จะได้ถ้วยรางวัลทุกรุ่น กลุ่มอายุ ส่วนประเภท 3 กม. บุคคลชาย – หญิง รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยทั่วไป 3 คนแรก จะได้รับถ้วยรางวัล (นอกเหนือจากกลุ่ม OVER ALL)  สำหรับเหรียญที่ระลึกจะมอบให้ทุกคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับหน่วยงานหรือชมรมวิ่งที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด อันดับที่ 1 – 5 จะได้รับโล่ที่ระลึก และรางวัลสำหรับนักวิ่งแฟนซีจำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท และมีรางวัลพิเศษจากการลุ้นจับรางวัลจากหางบัตร รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด มูลค่า 1 หมื่นบาท และมีรางวัลอื่นๆ อีกลดหลั่นลงมาตามลำดับ มีซุ้มอาหาร และของแจกมากมาย 

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th และ สมัคร online www.patrunning.com จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 (เฉพาะสมัคร online) หรือ สมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ชั้น 1 ด้านหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 086-353-9825 (หนึ่ง) 083-091-9124 (อุ้ง) 081-208-7005 (เอก) โดยค่าสมัครท่านละ 350 บาท ทั้งเดินและวิ่ง พร้อมรับเสื้อที่ระลึก
 

LastUpdate 03/08/2560 14:45:33 โดย : Admin
21-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 21, 2020, 9:21 am