เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สสว. ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการที่ประะสบภัยน้ำท่วม สกลนคร


นางสาลินี  วังตาล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ สสว. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 เพื่อให้บริการรับคำขอสินเชื่อผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งให้พิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งด่วน  มีผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมจากเขตอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงมายื่นขอรับสินเชื่อจำนวน 437 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 227.4 ล้านบาทหรือเฉลี่ยรายละ 520,366.13 บาท ซึ่งจากการสอบถาม ได้คำตอบว่า กว่า 80 %ต้องการเงินเพื่อนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือการประกอบอาชีพและอีก 20%ต้องการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เช่น ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้านำไปจำหน่ายต่อไป


เพียงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สสว.ได้อนุมัติเงินกู้พลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการ แก่ SMEขนาดเล็กและรายย่อยไปแล้วเป็นจำนวน 1,019 ราย คิดเป็นเงิน 604.89 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 593,611 บาท จากวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 3,000 ล้านบาท  สำหรับจังหวัดสกลนครได้อนุมัติแล้ว 35 ราย คิดเป็นเงิน 6,740,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อราย 192,571 บาท

นางสาลินี กล่าวอีกว่า สสว. จะพยายามเร่งอนุมัติวงเงินให้มากที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานสามารถยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอีครบวงจร (OSSสกลนคร) โทร. 064-301-6914, 064-301-6908 ศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอีครบวงจร (OSSอุดรธานี) โทร.087-722-6783, 096-6351499 Call Center 1301 หรือศูนย์ OSS หรือศูนย์ Rescue Center ในพื้นที่

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2560 เวลา : 21:26:47
18-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 18, 2020, 6:24 pm