เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมเจรจาฯ จัดงาน "50 ปีอาเซียน"


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน “50 ปีอาเซียน” ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสู่ AEC 2025” ขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของประเทศสมาชิกที่ผูกพันกันมายาวนาน ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560 ณ ลาน EDEN 1 และโรงภาพยนตร์ ชั้น 9 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 


นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ประสานงานของไทยในการดำเนินการเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC National Coordinating Agency) จึงเห็นว่าการจัดงาน “50 ปีอาเซียน” ครั้งนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ การใช้ประโยชน์ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการให้ความรู้และใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆจากการค้าเสรี รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าและโอกาสทางธุรกิจของไทยในเวทีโลก นอกจากนี้ กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น DTN The movie, DTN Business Plan Award, DTN Academy, DTN DRIVE Application เป็นต้น   

 
นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดเสวนา “50 ปีอาเซียน” ในหัวข้อ “Business Success in ASEAN” ทำธุรกิจในตลาดอาเซียนอย่างไรให้สำเร็จ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคการเงินการธนาคาร นักพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจในตลาดอาเซียน มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ MSME นักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งของประเทศสมาชิกที่ผูกพันกันมายาวนานถึง 50 ปี อาทิ ประวัติความเป็นมาของอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียน การดำเนินงานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์และโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในอาเซียน และนิทรรศการโครงการและภารกิจงานสำคัญต่างๆเกี่ยวกับ AEC ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงคลินิกให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ จากหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 ส.ค. 2560 เวลา : 15:18:31
23-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 23, 2020, 2:14 pm