เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมสรรพากรแจงการทำธุรกรรมการเงินห้ามใช้พร้อมเพย์ ไม่เป็นความจริง


ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทาง line application ว่า หากท่านมียอดเงินเข้าออกในบัญชีต่อวันเกิน 10 ครั้ง มียอดเงินหมุนเวียนเกิน 3,000 บาท หรือมีธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเดือนละมากกว่า 50,000 บาท ห้ามใช้พร้อมเพย์เด็ดขาด เนื่องจากจะถูกตรวจสอบการชำระภาษีและจะถูก เรียกคืนภาษีย้อนหลังจากการคำนวณรายรับจ่ายจากบัญชีทันทีนั้น


กรมสรรพากรขอชี้แจงว่าข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าวไม่เป็นความจริง การใช้พร้อมเพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบภาษีหรือการเรียกคืนภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรแต่อย่างใด การใช้พร้อมเพย์เป็นช่องทางการโอนเงินช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกับการโอนเงินผ่านทาง e-Banking หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการส่งให้กรมสรรพากร กรมสรรพากรมีอำนาจออกหมายเรียกให้ธนาคารส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน (ไม่ว่าจะทำผ่านช่องทางใดก็ตาม) ให้แก่กรมสรรพากร เฉพาะในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้เสียภาษีรายนั้นยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้อง ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างจำกัดและไม่สามารถขอให้ส่งข้อมูลการโอนเงินทั่วไปได้ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่ง หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ย. 2560 เวลา : 19:32:32
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 1:04 pm