ซีเอสอาร์-เอชอาร์
EXIM BANK จัดโครงการ CSR มอบทุนการศึกษา


EXIM BANK จัดโครงการ CSR มอบทุนการศึกษา เด็กและเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

 

 

        นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปี 2560 EXIM BANK ได้ริเริ่มโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เติมน้ำใจให้ชุมชนภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อ ด้านการศึกษเพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

 

 

        โดยปีแรกของโครงการนี้ EXIM BANK ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ

 

 

 

        ประกอบด้วย 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท 2. ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. จำนวน 40 ทุนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท และ 3. ระดับอุดมศึกษาและ ปวส. จำนวน 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 ทุน เป็นเงิน 1.6 ล้านบาท

 


 

“EXIM BANK ริเริ่มโครงการเติมน้ำใจให้ชุมชน โดยเริ่มต้นจากพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยยึดมั่นในคุณธรรม มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมนายพิศิษฐ์กล่าว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ก.ย. 2560 เวลา : 15:49:47

12-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555