เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์ผลักดันไทยเป็นศก.การค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในปี 2564


นางดวงกมล  เจียมบุตร  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยประจำปี 2561 โดยทางสถาบันเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 คือการเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นสากล และเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์  การเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร รวมถึงการเป็นหน่วยงานกลางอย่างมืออาชีพในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          
นอกจากนี้ในปัจจุบัน GIT ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลกและเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการอัญมณีแนวหน้า 1 ใน 5 ของโลก อีกทั้งยังเป็น Lab เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 สำหรับโครงการในปี 2561 คือการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อที่จะสามารถผลิตและออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตรงความต้องการของผู้บริโภค เน้นการเรียนการสอนทางด้านเทคนิค จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนเพชรพลอย การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับทั่วประเทศ รวมไปถึงระบบ E-Services เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบอัญมณีออนไลน์ เป็นต้น 

ทั้งนี้สถาบัน GIT ได้ทำงานบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยในต่างประเทศ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสี ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีชั้นนำของโลก สามารถส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ต.ค. 2560 เวลา : 14:12:40
07-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 7, 2020, 9:04 pm