เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนุนการใช้จ่ายฐานรากดันเศรษฐกิจโต


โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่รัฐบาลกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับบัตร สามารถนำบัตรไปซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่.ที่ผ่านมา   จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น   

 

 

 

ซึ่ง ..สุทธิรัตน์   รัตนโชติ   อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้สั่งจ่ายเงินจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (จีเอฟเอ็มไอเอส) ให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว  โดยเริ่มงวดแรกเมื่อวันที่ 4 .. ที่ผ่านมา   ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเงินให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีประชาชนมาซื้อของในวันที่ 1 .. 60 เป็นจำนวนเงิน 108 ล้านบาท       

และหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐทุกวันทำการ  โดยร้านค้าจะได้รับเงินนับถัดจากวันที่ประชาชนมาซื้อของเป็นเวลา 3 วันทำการ  ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามีเงินไปหมุนเวียนดำเนินธุรกิจ นำไปใช้ซื้อสินค้ามาเติมเพื่อขายใหม่ โดยเป็นผลดีกับเศรษฐกิจฐานรากทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

 

 

ด้านนายจาตุรงค์   จันทรังษ์   ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า   โครงการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีผลทางจิตวิทยา  ช่วงสร้างบรรยากาศจับจ่ายและการบริโภคในประเทศคึกคักขึ้น   แต่ผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจมีไม่มากไม่ถึงร้อยละ 0.1 เพราะเป็นเม็ดเงินเดิมจากโครงการที่เคยมีอยู่แล้ว เช่น รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี จึงไม่ได้มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัว แตกต่างจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  ซึ่งมีเม็ดเงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท  ซึ่งจะกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนในไตรมาส 3-4 ปีนี้จะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.1          

อย่างไรก็ตาม กนง. ยังมองว่า กำลังซื้อในระยะข้างหน้ายังไม่เข้มแข็ง   เนื่องจากการจ้างงานและรายได้ของแรงงาน ยังไม่ได้รับผลดีอย่างเต็มที่จากการส่งออก โดยเฉพาะแรงงานผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด  ขณะที่หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง จะเป็นแรงกดดันกำลังซื้อ      

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากพ...การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติอย่างจริงจัง อาจส่งผลให้การเบิกจ่ายของท้องถิ่นในช่วงแรกชะลอหรือหยุดชะงัก    แต่เชื่อว่าภาครัฐจะเร่งทำความเข้าใจหน่วยงานและเร่งเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่เหลือของปีนี้ได้ และยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจที่มีการวางแผนลงทุนไว้ก่อนหน้านี้

 

 

ขณะที่นายธนวรรธน์   พลวิชัย   ผู้อำนวยการเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ  จะทำให้เกิดเงินสะพัดเดือนละกว่า 3,000-4,000 ล้านบาท และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท


LastUpdate 06/10/2560 23:03:25 โดย : Admin
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 2:27 am